От неделя в болниците се въвеждат нови противоепидемични мерки

DenNews.bg
24.10.2020
размер на текста:

 Лечебните заведения в областите със заболеваемост над 120 души на 100 хил. население преустановяват плановия прием и плановата оперативна дейност. Всички лечебни заведения в съответните области са задължени да разкрият COVID структури с минимум 10% от общия брой легла, с които разполагат.

В болниците в областите със заболеваемост от 60,0 до 119,9 души на 100 хил. население се преустановява плановата оперативна дейност. Тези лечебни заведения са задължени да разкрият COVID структури с минимум 5% от общия брой легла, с които разполагат.

Забраната, съответно за планов прием и планова оперативна дейност, не се отнася за извършването на дейностите, свързани с трансплантацията на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията.

Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена заповед, която влиза в сила от 25-и октомври (неделя).

В същата заповед се посочва, че областните управители и органите на местно самоуправление създават необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки, както и че имат право да въвеждат допълнителни мерки.

Ето какво гласи заповедта:
1.Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност
в лечебните заведения за болнична медицинска помощ за областите със заболеваемост към
23.10.2020 г. над 120 човека на 100 000 население в съответните области, за срок до
30.11.2020 година.
2.. Преустановява се провеждането на планова оперативна дейност в лечебните
заведения за болнична медицинска помощ за областите със заболеваемост към 23.10.2020
г. между 60,0 и 119,9 човека на 100 000 население в съответните области, за срок до
30.11.2020 година.
3.При увеличаване на заболеваемостта над 119,9 човека на 100 000 население в
съответните области се прилагат забраните по т. 12, а при увеличаване на заболеваемостта
между 60,0 и 119,9 човека на 100 000 население в съответните области се прилагат
забраните по т. 13.
4.Забраните по т. 12 и 13 не се отнасят за извършването на дейностите, свързани с
трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с
онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и
ражданията, независимо от метода на родоразрешение.
16. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за
болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната
не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
5. В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 година директорите на
регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните
заведения за болнична помощ на територията на съответната област както следва:
5.11. За областите със заболеваемост към 23.10.2020 г. над 120 човека на 100 000
население, за срок до 30.11.2020 година, се определя задължителен брой легла за лечение
на пациенти с КОВИД-19 от не по-малко от 10 % от обявените в съответната регионална
здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен
онкологичен център.
5.2. За областите със заболеваемост към 23.10.2020 г. между 60,0 и 119,9 човека на
100 000 население, за срок до 30.11.2020 година се определя задължителен брой легла за
лечение на пациенти с КОВИД-19 от не по-малко от 5 % от обявените в съответната
регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ
и комплексен онкологичен център.
5. 3. При увеличаване на заболеваемостта над 119,9 човека на 100 000 население в
съответната област се прилага т. 17.1, а при заболеваемост между 60,0 и 119,9 човека на
100 000 население в съответната област се прилага т. 17.2.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети