Районният съд в Дупница потвърди глоба от 80 000 лв. на РИОСВ-Перник, наложена на ТЕЦ "Бобов дол"

DenNews.bg
10.10.2020
размер на текста:

 Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Мая Гиздова потвърди наказателно постановление от 19.05.2020 г., издадено от Директора на РИОСВ гр.Перник, с което на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 80 000лв., за нарушение по чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС, информират от Пресцентъра на Окръжен съд-Кюстендил. Решението подлежи на касационно обжалване, пред Кюстендилския административен съд.
На „ТЕЦ Бобов дол” ЕАД, за експлоатацията на Горивна инсталация за производство на електроенергия, от Изпълнителна агенция по околната среда и водите е издадено Комплексно разрешително / КР / №45-Н4/09.04.2019г. След извършена проверка от служители на РИОСВ Перник, осъществена в периода от 24.09.2019 г. до 27.09.2019 г. е било констатирано, че на 18.07.2019 г., операторът не е изпълнил условията от издаденото му КР № 45-Н4/09.04.2019г.
Съгласно посочените условие и таблици, до писмено потвърждение от РИОСВ - Перник на изпълнението на Условие 2.1 от КР, дружеството може да използва за работа на централата само и единствено въглища. На оператора не е разрешено използването на друг вид гориво - биомаса. Предвид липсата на писмено потвърждение от страна на РИОСВ - Перник, за изпълнението на Условие 2.1 от КР, операторът няма право да извършва и прием на отпадъци с конкретно посочени кодове. На 18.07.2019 г., в ТЕЦ Бобов дол е използвано и изгорено неразрешен вид гориво - биомаса, в количество 2,677 тона. На същата дата дружеството е приело и неразрешени отпадъци с код 15 02 03, в количество 6,5 тона / абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в код 15 02 02 / и с код 04 02 09 в количество 5,46 тона / отпадъци от смесени материали - импегриран тесктил, еластомер, пластомер /.
Извършването на административното нарушение е доказано от обективна и субективна страна, предвид доказателствата събрани в производството. Събраните по делото гласни и писмени доказателства установиха, че дружеството - жалбоподател, не е изпълнило условията от издаденото му Комплексно разрешително № 45-Н4/09.04.2019 г. С оглед изложеното, съдът потвърди наказателното постановление като законосъобразно.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети