Започва обществено обсъждане за обявяването на две нови защитени зони в района на Рила планина

DenNews.bg
30.01.2020
размер на текста:

 Започва обществено обсъждане за обявяването на две нови защитени зони в района на Рила планина. На интернет страницата на МОСВ днес са публикувани проектозаповедите за обявяване на две защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“, които обхващат ниските части на Рила. Едната зона е „Рила буфер” и е определена за опазване на дивите птици, другата – „Ниска Рила”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Защитените зони попадат в териториалния обхват на община Благоевград, община Белица, община Разлог, община Симитли, община Якоруда, област Благоевград, община Бобошево, община Дупница, община Рила, община Сапарева баня, област Кюстендил, община Белово, община Велинград, област Пазарджик, община Долна баня, община Костенец, община Самоков, Софийска област.

Проектозаповедите са изготвени съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и в съответствие със законовите разпоредби пълният текст на всяка от тях и съпътстващата ги информация са публикувани тук и са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите в Благоевград, Перник, София и Пазарджик.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по посочените режими в проектите на заповедите.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети