К. Костадинов: Паметна плоча ще напомня за концлагер в Дупница за изтезаване на противници на комунизма

DenNews.bg
24.01.2020
размер на текста:

 

 

По повод 1 февруари – Ден за почит към репресираните от комунистическия режим, предлагам да бъде поставен възпоменателен знак в памет на стотиците българи, въдворени и изтезавани в т.нар. трудово-възпитателно общежитие в Дупница през 1945г. Концлагерът за противници на тоталитарната власт се е намирал покрай река Джерман, в близост до железопътния мост за Бобов дол, над главен път Е-79 в кв. “Ценеви”. В неговите устои предлатам да бъде монтирана паметната плоча. В лагера, поставил началото на българския ГУЛАГ, са пребивавали в продължение на 6 месеца над 1 600 души, наречени от тогавашната власт “бивши хора”, сред които интелектуалци, общественици, духовници, офицери, които е трябвало да заплатят за инакомислието със свободата си. Той е вторият в България след деветосемпетмврийския преврат през 1944г., а след закриването му неговите обитатели са били преместени в един от най-зловещите лагери на смъртта - “Куциян” край Перник. Сред тях има както наши съграждани, така и будни българи от Перник, София, Благоевград, Кюстендил и др. Смятам, че е наш дълг да обозначим мястото, превърнало се в един от символите на несвободата и зверствата на комунистическия терор, да почетем неговите жертви и да запазим паметта за тях за поколенията.
Съгласно чл.62, ал.8 от ЗУТ, мемориални места и обекти (паметници, паметни плочи, монументално-декоративни структури и елементи и други), свързани с исторически събития и/или личности, се разрешават по реда на този закон след решение на общинския съвет и съгласуване с Министерството на културата.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията, предлагам Общински съвет Дупница да приеме следното:

Проект:

Р Е Ш Е Н И Е
1. Общински съвет – Дупница разрешава поставянето на паметна плоча в поземлен имот с идентификатор 68789.609.217 по КК на гр.Дупница, одобрена със Заповед №300-5-56/30.07.2004г.на ИД на АГКК, с площ 4967кв.м., с трайно предназначение на имота:Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, публична общинска собственост, в знак на почит към репресираните от комунистическия режим.
2. Упълномощава Кмета на Община Дупница да предложи на Министерството на културата за съгласуване поставяне на паметна плоча в поземлен имот с идентификатор 68789.609.217 по КК на гр.Дупница, одобрена със Заповед №300-5-56/30.07.2004г.на ИД на АГКК, с площ 4967кв.м., с трайно предназначение на имота:Земеделска, начин на трайно ползване:Пасище, публична общинска собственост, в знак на почит към репресираните от комунистическия режим.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Об.С:
/инж. Костадин Костадинов/

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети