Мария Жайгарова остава прокурист на общинската болница в Дупница

DenNews.bg
24.01.2020
размер на текста:

Мария Жайгарова остава прокурист на общинската болница в Дупница. Това става ясно от докладна, внесена от председателя на ОбС Костадин Костадинов, която ще се гласува на сесията на местния парламент на 31-и януари. Ето какво гласи докладната:

„Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница е лечебно заведение с едноличен собственик на капитала Община Дупница, като правомощията на едноличния собственик се упражняват от Общински съвет Дупница.
С Решение №161 / 24.11.2017г. Общински съвет – Дупница прие нов Учредителен акт на лечебното заведение, като беше предвидена възможността за избор на прокурист.
С Решение №184 / 15.12.2017г., Общински съвет-Дупница избра Мария Иванова Жайгарова за прокурист на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница. С Решение № 175/14.12.2018 г. Общински съвет – Дупница преизбра г-жа Жайгарова за прокурист на дружеството. Съгласно т.2 от решението, прокуристът ще изпълнява функциите си в едногодишен срок, считано от 23.01.2019г.
Предвид изложеното, и във връзка с обстоятелството, че към настоящия момент няма избран управител на лечебното заведение, считам, че сега действащия прокурист следва да бъде избран отново от едноличния собственик на капитала за такъв за нов едногодишен срок.

Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/, чл.22, ал.1 от ТЗ и чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ предлагам ОбС – Дупница, като едноличен собственик на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, да вземе следното:

П Р О Е К Т !

Р Е Ш Е Н И Е :

1.Общински съвет-Дупница избира за ПРОКУРИСТ “(търговски управител) на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница, ЕИК 109501412, Мария Иванова Жайгарова, с ЕГН **********.
2.Прокуристът на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски” ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 109501412, ще изпълнява функциите си в едногодишен срок, считано от 23.01.2020 г.
3.Определя месечно възнаграждение на прокуриста на „Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Дупница, ЕИК 109501412, в размер на 1497 /хиляда четиристотин деветдесет и седем/ лева.
4.Упълномощава Кмета на Община Дупница, на основание чл.23 от Търговския закон да сключи договор за управление на дружеството с избрания прокурист, с всички права по чл.21 и чл.22 от Търговския закон и го оправомощава да подпише пълномощно на прокуриста по чл.21, ал.1 от Търговския закон.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети