Иван Гешев предлага за свой заместник дупничанката Красимира Филипова, която бе назначена за зам.- министър на правосъдието от Бойко Борисов

DenNews.bg
20.01.2020
размер на текста:

От Пресцентъра на Прокуратурата на Република България информират, че главният прокурор Иван Гешев e отправи. предложение до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на г-жа Красимира Алексиева Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура на длъжност „заместник на главния прокурор” във Върховна касационна прокуратура; г-жа Пламена Цветанова Апостолова – член на Висшия съдебен съвет, на длъжност „заместник на главния прокурор” при Върховна касационна прокуратура и г-жа Десислава Георгиева Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжност „заместник на главния прокурор“ във Върховна административна прокуратура.

 

Г-жа Красимира Алексиева Филипова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 1999 г. и е правоспособен юрист от 10.03.2000 г. Притежава богат професионален и административен опит, придобит в продължение на повече от 20 години юридически стаж не само в органите на Съдебната власт. Красимира Филипова е от Дупница, тя бе назначена за заместник-министър на правосъдието лично от премиера Бойко БорисовМинистър-председателят Бойко Борисов

Заемала е последователно следните длъжности:

 

· съдебен кандидат в Окръжен съд – София от 08.02.1999 г. до 08.02.2000 г.

· експерт – юрист в Областна администрация – Софийска област от 08.02.2000 г. до 11.06.2001 г.

· младши прокурор в Районна прокуратура – Ботевград от 11.06.2001 г. до 11.06.2003 г.

· прокурор в Районна прокуратура – Ботевград от 11.06.2003 г. до 01.08.2003 г.

· прокурор в Районна прокуратура – Костинброд от 01.08.2003 г. до 28.07.2006 г.

· заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Костинброд от 28.07.2006 г. до 10.03.2010 г.

· и. ф. административен ръководител на РП – Костинброд от 10.03.2010 г. до 15.07.2010 г.

· заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София от 15.07.2010 г. до 02.01.2014 г.

· заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София от 02.01.2014 г. до 06.01.2016г. и от 27.01.2017 г. до 01.11.2019 г.

· заместник министър на правосъдието от 06.01.2016 г. до 27.01.2017 г.

· прокурор във Върховна касационна прокуратура от 01.11.2019 г. и към настоящия момент.

С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/07.03.2018 г. прокурор Красимира Филипова е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

С последната атестация, приета с решение на ВСС по протокол № 46 от 16.10.2014 г., ѝ е определена положителна комплексна оценка „много добра“.

Със заповеди на главния прокурор от 19.09.2017 г. и 03.12.2019 г. е поощрявана за отлично изпълнение на служебните задължения и доказана висока квалификация с предметни награди и „служебна благодарност“. Притежава значителен професионален опит като прокурор, преминал последователно през всички нива в структурите на Прокуратурата.

Към момента г-жа Красимира Алексиева Филипова е прокурор в отдел „Съдебен” на Върховна касационна прокуратура. Тя има значителен административен опит, придобит като заместник районен прокурор на РП- Костинброд, заместник на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП-София, заместник на административния ръководител – апелативен прокурор на АП София и заместник на министъра на правосъдието в период на активни организационни и законодателни промени, свързани с дейността на Прокуратурата и Висши съдебен съвет.

 

Г-жа Десислава Пиронева е завършила Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” през 2003 г. и е правоспособен юрист от 14.10.2003 г.

 

Заемала е следните длъжности в различните нива на Прокуратурата на Република България:

· младши прокурор в Районна прокуратура – Петрич от 21.04.2005 г. до 21.04.2007 г.

· прокурор в Софийска районна прокуратура от 21.04.2007 г. до 22.02.2016 г.

· прокурор в Софийска градска прокуратура от 22.02.2016 г. и понастоящем.

С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 35/30.09.2010 г. прокурор Пиронева придобива статут на несменяемост, а с решение по т. 29, протокол № 56/12.11.2015 г. е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.

С последната атестация от проведено периодично атестиране, приета с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 24 от 25.07.2019 г. на прокурор Пиронева е определена положителна комплексна оценка „много добра“.

За отлично изпълнение на служебните си задължения и доказана висока професионална квалификация, прокурор Десислава Пиронева е награждавана и от главния прокурор.

Тя има изключително добро познаване на правото на Европейския съюз и международното право – успешно е преминала процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Европейски прокурор“ на Република България и пред Комитета по подбор, създаден в съответствие с чл. 14, § 3 от Регламент (EС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура.

Кандидатурата на прокурор Пиронева е оценена високо, като от Комитета по подбора е полученото официално уведомление за решението, че е класирана на първо място.

 

Г-жа Пламена Цветанова Апостолова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и е правоспособен юрист от 29.11.1994 г. Към момента г-жа Цветанова е член на Висшия съдебен съвет и като такъв притежава значителен административен опит.

С решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 20 от 22.06.2005 г. е предсрочно повишена в ранг „Ръководител на отдел в Национална следствена служба“. На 10.07.2008 г. с решение на Висшия съдебен съвет ѝ е определил положителна комплексна оценка „добра“.

 

Заемала е последователно следните длъжности:

 

· следовател в РСС към бившата Столична следствена служба, понастоящем СГП от 01.06.1994 г. до 31.12.1994 г.;

· следовател в бившата Столична следствена служба, понастоящем СГП от 01.01.1995 г. до 01.02.1995 г.;

· следовател в бившата Столична следствена служба, понастоящем СГП от 01.02.1995 г. до 15.07.2002 г.;

· следовател в Национална следствена служба; от 15.07.2002 г. до 28.01.2014 г.

· следовател, завеждащ отдел в Национална следствена служба от 28.01.2014 г. до 03.10.2017 г.

· член на ВСС от 03.10.2017 г. и понастоящем.

За отлично изпълнение на служебните си задължения и доказана висока професионална квалификация тя е поощрявана със „Служебна благодарност“ с Решение на ВСС от 08.06.2005 г. и със заповед на главния прокурор от 20.09.2016 г.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети