Архивът на института за културно наследство е заплашен от унищожаване след решение на министър Банов

DenNews.bg
17.01.2020
размер на текста:

Безценният архив на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) може да бъде наводнен и ще претърпи огромни и непоправими щети още при първото спукване на тръбите на парното отопление или при евентуална и най-дребна повреда на старата и амортизирана канализация в подземието на строената през 60-те години на 20-ти век административна сграда на културното ведомство на столичния булевард „Ал. Стамболийски"№17, което в момента спешно се трансформира в архивохранилище в пълен разрез със законодателството ни, алармират от сдружение „Зограф".
Член 81 от Закона за националния архивен фонд гласи, че документите се съхраняват в архивохранилища, които гарантират тяхното физическо запазване, а за целта „за документите в архивохранилищата се осигуряват необходимите температурно-влажностен режим, противопожарна защита, защита от наводнения и контролиран достъп до обекта съобразно съответните стандарти", напомнят от гражданското сдружение. Чиновниците в Министерство на културата очевидно са забравили и за действащата Наредба за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общински институции, приета с ПМС № 41 от 18.02.2009 г. Член 21 от въпросната наредба изисква помещенията, определени за архивохранилища, да са пожарообезопасени, сухи и леснопроветриви и през тях да не минават канализационни, топлопроводни и газоотоплителни пътища", подчертават от сдружение „Зограф".
Логичен е въпросът кой всъщност има интерес Националният архивен фонд на недвижимото културно наследство и огромната натрупана документация и информация за недвижимите културни ценности и за всички важни обекти, свързани с българската история и култура, да бъдат трайно повредени и заличени като резултат от преместването им в подземни помещения с висока влажност и с преминаваща през тях стара канализация, тръбите на която ще избият във всеки един момент, питат от гражданското сдружение. Отговорът е ясен – съсипването, погубването на архива на НИНКН ще зарадва на първо място амбициозните и алчни инвеститори, които в стремежа за бърза печалба искат да рушат необезпокоявано в София и в по-големите градове в страната знакови сгради и уникални архитектурни образци – паметници на културата, за да вдигат на тяхното място поредните многоетажни и безлични офис центрове, отбелязват от сдружение „Зограф".

Скандалното местене на така ценния архивен фонд на НИНКН в мазетата на Министерство на културата, където той неминуемо ще подгизне и ще мухляса още при първата авария на водопроводните тръби и при неизбежните течове от старата сградна канализационна система, е крещящ пример и за нецелесъобразно и непрозрачно разходване на публични средства в особено големи размери, което трябва да стане обект на сериозна проверка от Сметната палата, изтъкват от „Зограф" и напомнят, че поради нехайството на чиновниците в културното министерство и до ден днешен документацията от въпросния архив още не е дигитализирана. Здравият разум изисква НИНКН и неговият архив да си останат и занапред в просторната и съвременна сграда в столичния район „Изгрев", която предлага много по-добри и сигурни условия за опазването на документацията на института и на огромния масив архиви, отразяващ моментното състояние на хилядите национални и регионални недвижими паметници на културното наследство на България, аргументират се от сдружение „Зограф" и призовават цялата културна общественост да се противопостави най-остро на планираното местене на архива на института в мазетата на административната сграда на Министерство на културата на булевард „Ал. Стамболийски"№17, обричащо го на скорошно затриване.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети