Държавата дава 34 милиона лева за облак, който да съхранява данните на държавната администрация

DenNews.bg
10.01.2020
размер на текста:

 Консорциум „Систел“ с участници „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Сиенсис“ АД е определен да проектира, изгради и пусне в експлоатация „Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление". Ценовата оферта на обединението е 33 939 393 лв. с ДДС и то е единственото, стигнало до финала, сочат обявления на Държавната агенция „Електронно управление“. Процедурата бе обявена през февруари месец миналата година. Проведе се в две фази – предварителен отбор и покана до избраните да представят оферти. В първата фаза бяха получени пет кандидатури. Впоследствие три юридически лица бяха поканени да подадат оферти: консорциум „Систел“, фирма „Индекс – България“ ООД и консорциум „Конпар – Мон“ (с участници „Контракс“ и „Парафлоу Комуникейшънс“). Консорциум „С § Т Клауд Солюшънс“ бе отстранен с мотив, че в документите не са посочени участниците в обединението, а това е императивно законово изискване. "Лирекс" не се противопостави, но консорциумът обжалва в КЗК, като Комисията се произнесе в полза на Държвната агенция. Последва и жалба във ВАС. Там тя не е разглеждана по същество. Оставена е без движение, като неотговаряща на изискванията. Към частната жалба не е бил представен договор за създаване на дружеството. Била е преподписана от адвокат, без да е представено пълномощно за касационната инстанция, а и не е била платена държавната такса. В крайна сметка до финала стига само „Систел“ ДЗЗД, а консорциум „Конпар-Мон“ (с участници „Парафлоу Комуникейшънс“ ООД и „Контракс“ АД) и „Индекс – България ООД са отстранени. С вчерашна дата комисията предлага на шефа на ДАЕУ да сключи договор с избрания изпълнител, като това нейно решение подлежи на обжалване. ДХЧО представлява облачна инфраструктура, върху която ще бъдат разположени съществуващите в момента и новите информационни системи на централните и общинските администрации. Това е опция да не се допусне срив, подобен на този от август 2018 г. с Търговския регистър. Тогава вследствие на аварията, предизвикана от дефектирала дискова група RAID от дисков масив за съхранение на данни FujitsuEternus DX8700 се ескалира пълен срив на базата данни, бекъпа и функционалностите на Търговския регистър. Възникналите проблеми доведоха до нарушаване на изпълнението на ключови за икономиката и националната сигурност нормативно установени дейности на Агенцията по вписванията, като за периода 09.08-27.08.2018 г. Търговският регистър спря да функционира. Държавният хибриден частен облак трябва да даде възможност за подобряване на предоставяните към бизнеса и гражданите услуги, по-бърза доставка на необходимите ресурси, управляемост, оперативна съвместимост и устойчивост. Капацитетът му ще бъде увеличаван поетапно, според нуждите от ресурси и актуалното развитие на технологиите. На практика поръчката е за проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на защитена, високоустойчива и резервирана многопотребителска облачна инфраструктура, разположена в два центъра за данни - Контролно технически център на Електронното правителство (КТЦЕП) и Център за възстановяване. Във всеки от двата центъра трябва да се инсталира нова изчислителна мощност от не по-малко от по 1500 процесорни ядра, комплектувани с не по-малко от по 19 терабайта оперативна памет и не по-малко от по 65 терабайта бързo дисково пространство за съхранение, не по-малко от по 300 терабайта памет с общо предназначение, както и не по-малко от 720 терабайта (TB) дисково пространство за архивиране. В Центъра за възстановяване трябва да се инсталира 950 терабайта дисково пространство за архивиране с възможност за възстановяване след бедствия, злонамерени действия и/или промишлени аварии и изчислителна мощност от не по-малко от 120 процесорни ядра и 1,5 терабайта оперативна памет, комплектувани с не по-малко от 950 терабайта дисково пространство за архивиране. Предвижда се също проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Защитен интернет възел, изграждане (респ. надграждане) на преносната среда между центровете за данни, КТЦЕП и центъра за възстановяване Задача на избрания изпълнител е да разработи облачни услуги от типа IaaS, както и услуги тип ко-локация за целите на електронното управление, с възможност за ползване независимо от местоположението на потребителите. Той трябва да осигури осигури възможност за заявяване на необходимите ресурси без посредничество на оператор, както и контрол и отчет на потреблението, да обучи групи администратори, технически експерти и оператори. Поръчката е ограничена и е в областта на отбраната и сигурността. Кандидатите трябваше да притежават валидно удостоверение за сигурност с ниво „Секретно“, издадено по реда на Закона за защита на класифицираната информация. Финансовото обезпечение е осигурено по проект „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по Оперативна програма „Добро управление”.

Източник: Actualno.com

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети