Агенцията по околна среда не засече замърсяване от горенето на старото сметище в Дупница

DenNews.bg
05.09.2019
размер на текста:

Така се виждаше горящото сметища сутринта на 14 август от изхода на Дупница в посока Благоевград. Снимка: DenNews.bg

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) не е засякла замърсяване на въздуха от горенето на старото градско сметище.
Денонощни измервания са извършени в района на жк „Бистрица“ в продължение на три дни, от 29 до 31 юли. (Сега въпросът е дали в тези дни сметището е пушило буйно, тъй като всички сме свидетели, че задимяването не е постоянно и равномерно. Ако имате наблюдения за това дали горенето в тези дни е било силно или не, може да се свържете с нас)
Не са регистрирани превишения на максимално еднократните и средноденонощните пределно допустими концентрации/норми за опазване на човешкото здраве по следните показатели: фини прахови частици, въглероден оксид, озон, азотен диоксид, сероводород, серен диоксид, амоняк и метеорологични параметри, т.е. не е установено замърсяване на атмосферния въздух. Това е заключението в протоколите от Главна дирекция “Лабораторно-аналитична дейност” на ИАОС, които са входирани вчера в деловодството на Община Дупница.

Замерването е извършено след заявление до агенцията от страна на кмета Методи Чимев, след множеството сигнали от граждани до Общината и РИОСВ-Перник за замърсяване на въздуха и задушливи миризми от самозапалване на закритото общинско депо за неопасни отпадъци в м.“Злево“.
Измерванията са извършени с мобилна автоматична станция.
Отчетено е само едно превишаване на средноденонощната норма от 50 µg/m3 (установено 55 µg/m3 на 29.07.2019 година в 14 часа) от извършените 48 бр. измервания по показател финни прахови частици. В протокола пише, че това превишаване е било моментно и повлияно от въздушните маси.
„Като цяло резултатите са показателни, че влошаване качеството на атмосферния въздух на територията на град Дупница няма. Лично аз, не очаквах да има превишаване на нормите, което е и видно, тъй като на закритото общинско депо, през годините не сме допускали депониране на опасни канцерогенни отпадъци. Ежедневно от Община Дупница запръстяваме, за да не се допуска горене и отделяне на метан. Само ще напомня, че ската е с натрупан отпадък повече от 60 години и бе предназначено за твърди битови отпадъци с неопасен характер. Ще продължим да следим състоянието, разбира се. В Дупница има вече монтирани няколко станции, които следят качеството на атмосферния въздух и всеки жител може в реално време да следи актуалното състояние на въздуха, който дишаме“, обясни началник отдел „Екология“ Десислава Борисова.
Състоянието на въздуха в Дупница, както и цялата страна в реално време, можете да следите на https://airbg.info/map/.
„Искам да напомня отново на нашите съграждани, че периодичното самозапалване на закритото общинско депо е вследствие на продължителните гнилостни процеси във вътрешността на сметището, което е с дълбочина повече от 70 метра. Този процес ще продължи, докато не бъде технически и биологически рекултивирано, за което Община Дупница сме предприели всички законови действия, които предвиждаме да приключат в края на 2020 година“, допълни още главният еколог на Общината.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети