Публичното обсъждане на бюджета на община Бобошево ще се проведе на 17-и септември

DenNews.bg
13.09.2019
размер на текста:

 На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на Общинския бюджет в Община Бобошево,

Общински съвет-Бобошево

КАНИ

Всички граждани и заинтересовани лица за участие в публично обсъждане на:

1. Отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Бобошево към 31.12.2018 г.

2. Отчет за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за 2018 г.

3. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 19.09.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в малката зала на Народно читалище «Лоза-1870» - гр. Бобошево.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Бобошево www.obshtina-boboshevo.eu в раздел “Бюджет” – Касов отчет към декември 2018 г.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета може да подавате в периода до 17 септември 2019 г. в деловодството на Община Бобошево или на електронен адрес: obst_boboshevo@mail.bg

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети