Излезе упътване как пострадалите от фалита на „Олимпик“ да предявят претенции за изгубените застраховки

DenNews.bg
10.09.2019
размер на текста:

Комисиятаза финансов надзор (КФН) публикува указания за кредиторите на кипърската застрахователна компания "Олимпик", заради чиито фалит близо 200 000 българи се оказаха без застраховка миналото лято и съответно претърпяха финансова вреда.
На сайта на КФН се казва, че службата за контрол върху застрахователните компании на Кипър публикува допълнителни упътвания за кредиторите след откриване на производство по ликвидация на „Olympic Insurance Co. Ltd“ - дружеството, извършващо дейност на територията на Република България чрез „Застрахователна компания Олимпик - клон България”. Производството по ликвидация на компанията е открито на 30 юли тази година в съд в Никозия. В тази връзка е публикувано и „Упътване (под формата на въпроси и отговори) за кредитори за подаване на претенции спрямо застрахователна компания „Олимпик“ за застрахователни поли, издадени в други държави членки на ЕС“ („Упътване“).
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements/119
Отговорността за определяне на масата на несъстоятелността, процесът по предявяване на претенции, както и изплащането на обезщетения са изцяло в юрисдикцията и прерогативите на кипърските органи, а именно Надзорния орган на Кипър и ликвидаторите, назначени в „Olympic Insurance Co. Ltd“. Въпреки това, Комисията за финансов надзор на България се стреми да комуникира активно с Надзорния орган върху застраховането на Кипър и да следи процеса по ликвидация, за да информира своевременно българските потребители за всяка важна информация, касаеща пострадали от фалита на „Застрахователна компания Олимпик - клон България”.
С оглед на това на страницата на КФН публикуван неофициален превод на български език на „Упътването“ https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/upatvane-za-kreditori-za-podavane-na-pretentsii-spryamo-olimpik/, в което се съдържа информация за това какво се очаква от засегнатите лица, за да предявят техните претенции, регламентираните за това срокове, и документи, които трябва да се предоставят за доказване на претенциите си.
Всеки български гражданин, потребител на услуги от „Застрахователна компания Олимпик - клон България” и пострадал от фалита на компанията има възможност да прочете информацията и да предприеме нужните стъпки. В случай, че заинтересованите потребители не предприемат необходимите действия е възможно да не могат да получат удовлетворение от имуществото на фалиралата компания.
Преводът на „Упътването“ включва линкове към поканата за предявяване на претенции и формуляра за предявяване на претенции на сайта на Надзорния орган върху застраховането в Кипър на английски език, както и линкове към сайта на ЗК Олимпик Клон България КЧТ, в който същата информация е публикувана и на английски и на български език.
Основни източници за актуална информация, която да бъде в полза на всички заинтересовани страни, продължава да се публикува на следните адреси:
http://mof.gov.cy/en/publications/1-insurance-companies-control-service/2-announcements
http://www.olympicins.bg/
https://www.fsc.bg/

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети