От 3 до 5 юли 2019 г. се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас

DenNews.bg
02.07.2019
размер на текста:

 От 3 до 5 юли 2019 г. се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас.
Документите се подават онлайн. През електронната система https://priem.mon.bg/ кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка за явяване на изпитите.
Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием в VIII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им.


Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се представя при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.
Ако ученикът желае да кандидатства в няколко области трябва да подаде заявление за всяка област онлайн или в едно от училищата-гнезда на съответната област.
Училищата-гнезда, в които ученикът може да подаде заявление за кандидатстване за област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13). Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн от ученика, не може да се подаде отново в училище-гнездо.
Учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават документите в училището, в което кандидатстват. За област Кюстендил: СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница, ул. "Ю. Венелин" № 92.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети