Проектът на центъра за временно настаняване в Дупница е на етап финансиране

DenNews.bg
12.07.2019
размер на текста:

 Община Дупница подготвя за финансиране проект "Изграждане на Център за временно настаняване" за хора, изпаднали в беда, в изпълнение на процедура BG16RFOP001-1.029 –„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница“, в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Това става ясно от докладната, внесена от кмета на Дупница Методи Чимев, която ще се обсъжда на предстоящата сесия на местния парламент следващата седмица
Във връзка с това и в съответствие с изискванията на насоките за кандидатстване по схемата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, е необходимо Общински съвет - Дупница да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост по проекта и да гарантира, че съответната социална институция няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента Община Дупница.

 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети