Ели Скоклева отново поема ръководството на съда в Дупница като заместник-административен ръководител

DenNews.bg
30.04.2019
размер на текста:

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 7, изречение първо от Закона за съдебната власт освободи Людмила Василева Стойнова-Панайотова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Дупница.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Колегията я преназначи на заеманата преди назначаването ѝ на ръководен пост, длъжност „съдия“ в Районен съд – Дупница.

С решението се назначава на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ Ели Георгиева Скоклева – съдия в Районен съд – Дупница, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Дупница, считано от датата на встъпване в длъжност.

Предложение за назначенията е направено от административния ръководител на Районен съд – Дупница.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети