40 000 лв. глоба за ТЕЦ „Бобов дол“, че три месеца е горила биоотпадъци без разрешение

DenNews.bg
15.04.2019
размер на текста:

Районен съд-Дупница потвърди глоба от 40 000 лв., наложена на ТЕЦ „Бобов дол“ от РИОСВ-Перник заради неправомерно горене на биоотпадъци в централата.
Съдът не се съобрази с протеста на представителя на дружеството и искането санкцията да бъде намалена на 10 000 лв.
Припомняме, че през лятото на миналата година стана ясно, че в ТЕЦ „Бобов дол“ е започнало изгаряне на биологични отпадъци- слама, което обаче е в нарушение на Kомплексното разрешително на централата и изрично записаните там видове горива, които могат да се използват за производство на електроенергия, а именно единствено и само въглища. Изгарянето на слама се приема като подготвителна крачка към намерението за изгарянето на отпадъци-практика, категорично отхвърляна от екологичните организации заради опасността за здравето на хората и щетите за природата.
Припомняме още, че процедурата за издаване на Kомплексно разрешително, което би дало право за изгаряне на биомаса заедно с въглищата, е в ход, но не е финализирана, а и не е ясно дали централата изобщо ще получи разрешително.

Инспектори от РИОСВ-Перник са извършили проверката, обход на работещите мощности и проверка на документацията, на 8 август миналата година. Установено е, че две фирми- „Гранд Енерджи“ АД и ,,Ти Би Ел“, са главни доставчици на въглища и слама, а доставена слама до момента на проверката е 638,66 т, складирани и съхранени на площадката на дружеството. Горенето на слама е извършвано в продължение на три месеца.
От показанията на инспекторите на РИСОВ става ясно, че в деня на проверката, както и за другите дни, е нямало превишаване на допустимите норми на изпуснатите в атмосферата газове в резултат на горенето на биомаса, но в случая става въпрос за неизпълнение на условието за вида горива, посочени в Комплексното разрешително.

Припомняме, че санкцията, предвидена в Закона за опазване на околната среда, за този вид нарушение е в размер от 10 000 до 500 000 лв.
Съдът намери наложената от РИОСВ санкция от 40 000 лв. за правилно определена от наказващия орган, който е взел предвид и предишните нарушения от страна на дружеството на издаденото Комплексно разрешително.
„Очевидно, предходните административнонаказателни производства и наложените санкции за неизпълнение на различни условия от издаденото Комплексно разрешително, задължителни за изпълнение от притежателя му, не са били възприети като сериозна санкция и целите на административното наказване по чл. 12 от ЗАНН не са били постигнати. Само по себе си, горното обстоятелство разкрива по-висока степен на обществена опасност на конкретното нарушение. Поради това, съдебният състав не намира основания за намаляване размера на наложената имуществена санкция. Същата е близка до минималната предвидена в закона и се приема за съответна на извършеното нарушение. Намаляване под този размер не би изпълнило целите на наказването и би било в явно несъответствие с характера на обществените нарушения обект на закрила, с високата степен на обществена опасност, която разкриват нарушенията, свързани с нарушаването на установените правила и изисквания, гарантиращи опазване на околната среда“, се казва в решението на съдия Маргарита Алексиева.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил.

„Време е управлението на топлоцентралата да осъзнае отговорността, която има към хората, живеещи в близост. Намаляването на разходите за гориво не трябва да се случва с цената на нечие здраве“. Така Меглена Антонова от „Грийнпийс — България“ коментира изгарянето на слама в централата през лятото. „Случаят с ТЕЦ „Бобов дол“ е показателен, че топлоцентралите на въглища са артефакт от една минала епоха. Те вече са икономически неизгодни, а изгарянето на отпадъци е последният отчаян опит да продължат да работят. Истинското решение обаче е друго — създаване на планове за поетапно затваряне и развиване на нови източници на заетост за зависимите от въглищната индустрия райони“, подчерта Антонова.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети