Община Дупница ще строи Младежки център на мястото на бившия КЕЧ

DenNews.bg
24.03.2019
размер на текста:

 Община Дупница иска от държавата да й бъде предоставен в собственост безвъзмездно терена на бившия КЕЧ с площ от 12 декара. Вече е изготвен служебно и идеен проект за изграждане на този терен на Младежки център с открита площ състояща се от богато озеленени пространства, водна площ, места за отдих, спорт и културни прояви на открито, като единствено бившата административна сграда ще се запази и използва за нуждите на общината. В близост до имота се намират детска градина, средно и основни училища, които също ще се възползват от бъдещата реализация на проекта. Младежкият център ще бъде със социална насоченост и няма да се осъществява икономическа дейност.

За целта е изготвена докладна, която ще трябва да бъде гласувана от общинските съветници, за да може община Дупница да предприеме съответните действия пред държавата. Ето как местната управа се мотивира, за да поиска да й бъде предоставен този имот безвъзмездно:

В центъра на гр. Дупница се намира ПИ с идентификатор 68789.16.123 по КК на гр. Дупница с площ 12 930 кв.м ведно с 28 полуразрушени сгради, находящ се в гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. „Св. Георги“ № 2А, /Бивше поделение на строителни войски/Имота е в изключително тежко състояние. Често възникват пожари причинени от бездомници, които обитават порутените сгради, които през годините не са стопанисвани и са в опасно състояние, което застрашава живота и здравето на преминаващите граждани..

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети