Напълно достатъчен е капацитетът на детските градини в община Дупница

DenNews.bg
06.02.2019
размер на текста:

От 1 до 15 март е срокът за подаване на документи за записване в детските градини в Община Дупница. Записването е само за децата от първа група, т.е. тези, които сега ще започнат да посещават забавачка.
Напълно достатъчен е капацитетът на детските градини в община Дупница. Към момента местата в забавачките покриват броя на децата от възрастовата група за детска градина.
Критерии за подбор се налагат само в детски градини, към които има по-висок интерес, т.е. кандидатстващите са повече от свободните места.

 

Какво още трябва да знаят родителите обясни началникът на отдел „Образование“ в Община Дупница Тодор Петков:


-Какво трябва да знаят родителите относно кандидатстването в детска градина през тази година?

 

-Родителите на деца, които през 2019 г. навършват 3 години и желаят да ги запишат в детска градина трябва да подадат заявления за кандидатстване. Заявленията са по образец, изготвен в детската градина. За едно дете могат да се подадат документи в една или повече детски градини по преценка на родителите. В населените места без яслени групи, например с. Червен брег и с. Крайници, в забавачка могат да се приемат и 2 –годишни деца. Заявленията могат да се подават не само в централните сгради, а във всички, където има детски групи. Целта е да се улеснят родителите на деца в селата, като се посочва за коя сграда се кандидатства. Прием се прави само за първа възрастова група, т. е. 3-годишните деца. Приемът в детските градини е целогодишен и деца могат да се записват при наличие на свободни места.

 

-Има ли достатъчно места в детските градини за всички желаещи?

 

-Смятам, че през 2019 г. всички желаещи родители ще могат да запишат своите деца. Местата са достатъчно и вярвам, че ще бъдат удовлетворени всички заявления. Има детски градини, към които се проявява по-засилен интерес и заявленията са повече от местата. Тогава се налага да се прилагат критерии, които да подредят децата и те са следните, изброени в низходящ ред: деца – кръгли сираци; деца в приемни семейства; деца с един жив родител; деца със специални образователни потребности; деца с родители, редовни студенти; деца с братя/сестри в същата детска градина; поредност на подаване на документите. Освен в целодневна организация, децата могат да бъдат записвани и в почасова, полудневна или самостоятелна. Родителите, които проявяват интерес към тези форми на организация могат да получат допълнителна информация в самите детски градини.

 

-Кога стартира кампанията по приема в първа група и какви документи са необходими?

 

-Документите ще се приемат от 1 до 15 март 2019 г., включително. Както казах заявлението е по образец, предоставен от самата детска градина. Необходимо е да се покаже и удостоверение за раждане, но не е нужно да се предоставя в детската градина. Важно е родителите да запазят входящия номер на заявлението, защото чрез него ще може да се направи справка в класирането. Тази мярка се въвежда във връзка със защитата на личните данни. Родители, които не смятат, че децата им не са класирани без причина, могат да оспорят класирането в детската градина и да изискат допълнителна информация за причините. Дирекция „Хуманитарни дейности" в Община Дупница също ще съдейства при необходимост.
На 25 март 2019 г. всяка детска градина ще обяви списъците на приетите в първа група деца. Записването ще става в периода от 26 до 29 март 2019 г. включително. След края на първата кампания ще се обявят свободните места и сроковете за подаване на нови заявления. Приемът за първа група продължава до 1 септември, а при наличие на свободни места деца могат да се записват целогодишно.

 

-Има ли промяна в таксите за ползване на детски градини и какви са те към момента?

 

-Таксите за ползване на детски градини в община Дупница са едни от най-ниските в страната и са 2.00 лева на ден за първа и втора възрастови групи (3-4 годишни) и съответно 1.70 лева за трета и четвърта възрастови групи (5-6 годишни). В някои детски градини се организират различни допълнителни дейности като танци, спорт, английски език и други, които нямат задължителен характер и родителите сами трябва да преценят необходим ли е такъв разход.

 

-Има ли проблеми с материалната база на детските градини и в какво състояние е тя?

 

-За съжаление трябва да признаем, че към момента някои групи към детски градини ползват пригодени сгради, които не осигуряват еднакво добри условия за отглеждане на децата. Усилията на общинското ръководство е към затварянето на тези помещения и това ще се реализира с построяването на новата сграда за детска градина в жк „Бистрица". Предполагам, че от следваща учебна година ще може да се похвалим, че всички деца на Дупница се радват на хубави и благоустроени детски заведения. Изискват се повече усилия от общината и колективите за облагородяване на дворовете и осигуряване на повече уреди за игра. Тук е важна ролята и на родителите, които могат да се включат с идеи и доброволен труд.

 

-Съвет към родителите?

 

-Моят съвет е децата да бъдат записвани в детска градина. По този начин те се подготвят за училище и е факт по-лесната адаптация след това. Особено важно е, че за 5 и 6-годишните предучилищното образование е задължително и родителите трябва да запишат и осигурят посещението на своите деца или в детска градини или в училище. Образователните експерти в общината извършват непрекъснати проверки и се съставят актове за установяване на административно нарушение на родители, които не са осигурили предучилищното образование на своите деца. Напомням, че родителите трябва да се запознаят със задължителните изследвания и документи от личния лекар при записване на своите деца.

Последни интервюта

Етикети