Община Дупница търси ром със средно образование и компютърни умения, за да го назначи за здравен медиатор

DenNews.bg
13.02.2019
размер на текста:

Община Дупница обявява конкурс за здравен медиатор, който трябва да е от ромски произход.Обявата е публикувана на сайта на общината, ето какви са изискванията към кандидатите:

 

Необходими документи: Автобиография; Мотивационно писмо; Копие от диплома за завършено средно образование; Заявление по образец (Приложение 1). Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дупница. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dupnitsa.bg Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование; Принадлежност към местна уязвима етническа общност; Познаване на здравните и социални проблеми на общността; Владеене на езика на общността; Комуникативни умения; Компютърна грамотност (MS Word, Internet). Провеждане на конкурса (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване. Краен срок за подаване на.документите е 20-и февруари.

Ето какви документи са необходими:

Автобиография;
Мотивационно писмо;
Копие от диплома за завършено средно образование;
Заявление по образец (Приложение 1).

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Дупница.

Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.dupnitsa.bg

 

Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование;
Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
Владеене на езика на общността;
Комуникативни умения;
Компютърна грамотност (MS Word, Internet).
Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 20.02.2019 год., включително.

Документите се подават в деловодството на Община Дупница, гр. Дупница, пл. “Свобода” №1, партерен етаж, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
Подпомагане при попълване на различни документи.
Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети