Фронтекс набира гранични служители

DenNews.bg
08.11.2019
размер на текста:

Европейската агенция за гранична и брегова охрана стартира кампания за набиране на първите наднационални европейски гранични сили. За първи път Фронтекс ще има собствен униформен състав/постоянен корпус/, работещ под знамето на Европейския съюз.

Агенцията търси своите нови служители сред представители на националните гранични служби, полицията, военните или други правоприлагащи структури, които да се присъединят към първите наднационални европейски гранични сили.

Постоянният корпус ще изпълнява различни задачи, свързани с граничния контрол и управлението на миграцията в помощ на страните-членки на ЕС. Това включва проверка на самоличност и документи, гранично наблюдение и връщане на хора, които незаконно пребивават в Европейския съюз.

По този начин Фронтекс ще може да подпомага държавите-членки на ЕС при предизвикателства на техните граници със собствен състав и оборудване . Граничните служители на агенцията, заедно с националните офицери от европейските страни, ще работят главно на външните граници на ЕС.

Първата кампания е за набиране на над 700 гранични служители на Фронтекс, а срокът за кандидатстване е до16 декември 2019 г.

Преди граничните служители на агенцията да започнат своята работа, всеки ще трябва да завърши шест месеца обучение и да премине тестове, за да гарантира, че притежава необходимите умения за съвместна работа на външните граници, в съответствие с приложимото законодателство на ЕС и етичните стандарти.

Първите гранични служители ще бъдат готови да поемат новите си задачи през януари 2021 г.

Повече подробности за изискванията към кандидатите могат да бъдат открити на интернет страницата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана:

https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/frontex-border-guard-recruitment/

Пускането на обява за набиране на нови служители идва след споразумението на ЕС за подсилването на охраната на външните граници, съобщиха от Съвета на Европейския съюз.

Съветът прие нов регламент относно европейската гранична и брегова охрана — важен елемент от цялостния подход на ЕС към миграцията и управлението на границите.

Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) се подсилва с персонал и техническо оборудване. Агенцията получава също по-широк мандат за подпомагане на дейностите на държавите членки, особено в областта на контрола на границите, връщането и сътрудничеството с трети държави. С новия регламент Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) ще се интегрира в рамките на европейската гранична и брегова охрана, за да подобри функционирането си.

С цел да се осигури съгласувано управление на външните граници на ЕС и да се даде възможност за реагиране при кризисни ситуации, Frontex ще има на разположение постоянен корпус. Този корпус, който ще бъде създаден постепенно, ще наброява до 10 000 оперативни служители към 2027 г. Той ще включва оперативни служители от Frontex, от държавите членки в рамките на дългосрочни командировки или изпращане за кратък период от време, както и резерв за бърза реакция, който ще се поддържа до края на 2024 г.

Предложените правила ще позволят на Frontex да предоставя техническа и оперативна подкрепа на държавите членки при операции по връщане. Агенцията ще предоставя подкрепа по искане на съответната държава членка или по своя собствена инициатива и със съгласието на съответната държава членка. Тази подкрепа ще обхваща всички области на връщането — от подготвителните дейности до дейностите за връщане и дейностите след връщането и след пристигането.

Предложените правила ще допринесат за засилване на сътрудничеството с трети държави, като дадат на агенцията по-широк периметър за действие, без да ограничават възможностите за съвместни операции до съседните държави.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети