Избирателите в Бобошево могат да подават заявления за включване в списъците и за гласуване с подвижна кутия до 12 октомври

DenNews.bg
07.10.2019
размер на текста:

 Общинска администрация Бобошево уведомява всички избиратели, че до 12.10.2019 г. /включително/ се приемат заявления за вписване в Избирателния списък по настоящ адрес и Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

1. Заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26-04.2019 г.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 12.10.2019 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя. Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК.

2. Заявлението за гласуване с подвижна избирателна купия се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден (12.10.2019 г.) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (21.10.2019 г.) и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК, и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Заявленията можете да изтеглите и от сайта на община Бобошево ТУК

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети