Отчитат спад на безработицата в област Кюстендил

DenNews.bg
16.10.2019
размер на текста:

Заседание на Комисията по заетост, председателствано от зам.-областния управител д-р Матей Попниколов, се проведе в Областна администрация – Кюстендил. В заседанието се включи и главният секретар на институцията Гергана Михайлова.
В първа точка от дневния ред Комисията отчете проведено проучване сред работодателите относно потребностите им от работна сила. Проучването е извършено в периода 1 август – 20 септември 2019 г. Това е второто идентично проучване, организирано от Агенцията по заетостта за настоящата 2019 г.
Своевременно бяха информирани членовете на Комисията по заетостта за стартиране на проучването. Свикано бе заседание на ресорната комисия и сформирана работна група, която да систематизира и обобщи данните от анкетното проучване. Уведомени са и работодателите, попаднали в представителната извадка, и попълнили анкетата.
След обобщаване на резултатите от анкетното проучване на национално ниво, информацията ще бъде достъпна на официалната страница на Агенция по заетостта /az.government.bg/, където към момента е налична информация за предходните две проучвания – за 2018 година и 2019 година.
По втора точка от дневния ред директорът на Дирекция Регионална служба по заетостта - град Благоевград, Станислава Поповска представи информация за състоянието на пазара на труда за област Кюстендил. Тя отбеляза, че продължава тенденцията за спад в безработицата на територията на областта.
Предоставена бе и информация относно активни програми и проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и Закона за насърчаване на заетостта.
Станислава Поповска припомни, че до 18.10.2019 г. /включително/ е отворена програмата „Старт на кариерата” за младежите до 29 години, с висше образование и без стаж по придобитата специалност. Те могат да кандидатстват в бюрата по труда в Кюстендил и в Дупница за работни места в централните ведомства и териториалните поделения на държавната администрация. На територията на област Кюстендил има обявени 53 работни места по тази програма.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети