На 31 октомври изтича срокът, в който можете да платите данъците си към община Дупница, след това ще се начисляват лихви

DenNews.bg
15.10.2019
размер на текста:

На 31 октомври изтича срокът за плащане на вторите вноски от местни данъци и такси в община Дупница, припомнят от местната администрация Налозите са върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. След тази дата, започва начисляването на лихви.
Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в бюджета на Община Дупница. Разходването им е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет за година и се използва за финансиране на местните дейности: издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, осветление на улици и площади, озеленяване, поддържане и ремонт, изграждане на пътища и др.,както и за капиталови разходи.
Събраните приходи от такса битови отпадъци се използва изцяло за поддържане чистотата на населените места.
Също до края на месеца е и срокът за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се използват през 2020 година. Не се извършва освобождаване, ако през посочения период имотът или част от него се използва, ако в имота се извършват строителни и/или ремонтни дейности, или ако собственикът на имота има задължения за местни данъци и такси за предходни години.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети