Община Дупница продължава да набира кандидати за приемни семейства

DenNews.bg
29.01.2019
размер на текста:

 Община Дупница изпълнява дейностите по Проект "Приеми ме 2015" в партньорство с
Агенцията за социално подпомагане. Целта е да се затвърди предоставянето на услугата
"приемна грижа" на местно ниво като възможност за отглеждане на деца в риск в семейна
среда. Доставчик на услугата е Община Дупница.
Приемната грижа е подходяща алтернатива за развитието на деца и представлява мярка за
закрила според Закона за закрила на детето. Всяко дете има нужда да бъде обичано, но
понякога, поради различни затруднения и проблеми, биологичните родители не могат да дадат
тази любов. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му
да расте в семейна среда и да се развива пълноценно, като разгърне своя потенциал и личностни
качества.
Приемната грижа може да бъде:
Доброволна - семействата полагат грижи за децата безвъзмездно, като получават само месечни
средства за издръжката на децата.
Професионална - семейства и лица, които приемат грижата за децата като свое професионално
призвание.
Професионалните приемни семейства сключват граждански договор с кмета на Община
Дупница. На тях, освен средства за издръжката на детето, се изплаща и трудово
възнаграждение. Размерът му се определя от броя на настанените деца и е обвързан с
минималната работна заплата.
При доброволната приемна грижа се сключва граждански договор с утвърдено приемно
семейство, преминало базово обучение. При този вид приемна грижа детето получава месечна
помощ в зависимост от навършените години.
Общият брой приемни семейства на територията на община Дупница към момента е 9. В 6
приемни семейства са настанени 9 деца.
На територията на община Дупница е идентифицирана потребност от допълнителен брой
приемни семейства.
Кой може да стане приемен родител?
Кандидатите за приемни родители трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са
психически и физически здрави лица. Кандидатът за приемен родител трябва да е готов да
приеме в семейството си дете, което се нуждае от грижи и възпитание; да си партнира с много
хора - социални работници, учители, психолози и биологичните родители на детето, когато това
е в негов интерес; да притежава лични качества за полагане на приемна грижа, които са
комплексни. Оценява се родителски капацитет - това е способността на лицето, полагащо
грижи за дете, да разбира, разпознава и отговаря по подходящ начин на нуждите на детето; опит

с деца и представи за отговорно родителство. От значение са отговорността, толерантността,
търпението, умението на лицето да общува с деца и да успява да намира общ език с тях;
осигури добри възможности за отглеждане на детето; да е сигурен в решението си; да приеме
детето такова, каквото е; да се въоръжи с много търпение и обич.
Кандидатите за приемно семейство преминават процедура за оценяване и обучение. Част от
процеса на оценяване е обучението на кандидатите, което включва най-малко 36 часа по
програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на
Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане за всички кандидати.
Кандидатите за професионално приемно семейство, освен базовото обучение, получават и
допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Същата се осъществява чрез
обучение с продължителност най-малко 24 часа.
Приемните семейства и кандидатите за приемни семейства на територията на община Дупница
могат да се свържат със социалните работници от областния екип по приемна грижа.
Адресът на областния екип по приемна грижа е:
гр. Дупница, ул. Солун 4, каб.12
Телефон за връзка: 0877509393

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети