Вдигат заплатите на селските кметове в община Дупница

DenNews.bg
18.01.2019
размер на текста:

Заплатите на кметовете и кметските наместници в община Дупница ще бъдат увеличени. Това предлага в докладна записка кметът Методи Чимев и предложението му ще бъде гласувано на предтоящата сесия на местния парламент на 25-и януари.
Работната заплата на кметовете на кметства Бистрица, Джерман, Крайници, Самораново, Червен брег и Яхиново е в размер на 810.00 лева, на кметовете на кметства Баланово, Дяково, Палатово, Пиперево и Тополница е в размер на 710.00 лв. Същата е определена с решение № 4/27.01.2017г. на ОбС-Дупница. С оглед актуализацията на работната заплата във връзка с увеличаването на минималната работна заплата през годините и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и при условията на ПМС № 67 от14.04.2010г. за заплатите на бюджетните организации и дейности и с ПМС № 3 от 15.01.2014г., както и Наредбата за работните заплати в държавната администрация, предлагам ОбС-Дупница да вземе следното

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет Дупница определя размерите на основните месечни работни заплати на кмета на Община Дупница и кметовете на населени места на територията на община Дупница, както следва:

Кметове на населени места, поименно, както следва:
1.Кмет на с. Яхиново Софка Венчова Скоклева 860лв.
2.Кмет на с. Крайници Мариана Кирилова Димитрова 860 лв.
3.Кмет на с. Самораново Райна Боянова Александрова 860 лв.
4.Кмет на с. Бистрица Кирил Чавдаров Огненски 860 лв.
5.Кмет на с. Джерман Ангел Кирилов Цветков 860 лв.
6.Кмет на с. Червен брег Силвия Викентиева Тодорова 860 лв.
7.Кмет на с. Баланово Я вор Иванов Митов 810 лв.
8.Кмет на с. Дяково Росица Лазарова Илиева 810 лв.
9.Кмет на с. Пиперево Утеха Петрова Маноилова 810 лв.
10.Кмет на с. Палатово Христо Ангелов Костадинов 810 лв.
11.Кмет на с. Тополница Ананий Божилов Ангарев 810 лв.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети