1000 души с увреждания ще работят и ще се обучават по нов проект

DenNews
14.08.2018
размер на текста:

Агенцията по заетостта набира кандидати за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания. Кандидатстването на хора до и над 29-годишна възраст започва от 15 август 2018 г., съобщиха от Агенцията по заетостта.
8 854 936 млн. лева е безвъзмездната финансова помощ по новия компонент II на проект "Обучения и заетост за младите хора".
За другия проект - "Обучения и заетост" са предвидени 10 000 000 млн. лева. Заявките за свободни работни места ще се разглеждат по реда на тяхното подаване до изчерпване на финансовия ресурс.
Очакванията са с тези пари да започнат работа 200 младежи до 29 години и 800 души над 29 години с трайни увреждания.
Според Закона за насърчаване на заетостта, "лице с трайно увреждане" е човек, който в резултат на анатомично, физиологично или психологично увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек. Той трябва да има ТЕЛК, с който да удостоверява намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50%.
Близо 5000 души с увреждания са започнали работа през първата половина на 2018 г., информират от Агенцията по заетостта. Повече от 1500 от тях са включени в субсидирана заетост.
Към момента по проектите "Обучения и заетост за младите хора" и "Обучения и заетост" устроените на работа хора с увреждания са 884. Целта на двата проекта е да има устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда.
Работодателите ще бъдат стимулирани максимално дълго да задържат хората с трайни увреждания на работното място, уверяват от Агенцията по заетостта.
За 24 месеца заплатите на заетите ще идват по програма "Развитие на човешките ресурси". От Агенцията уточняват, че поемат възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите. Ако работодателите задържат служителя/служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.
Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с трайни увреждания по компонент II на проектите, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места според своите потребности във всички бюра по труда в страната, информират от Агенцията.
Безработните с трайни увреждания, одобрени от работодателите, ще могат да преминат обучение с ваучери (съгласно ПМС № 280/ 2015 г.). Заявки от работодателите ще се приемат на хартиен носител лично или чрез пълномощник в бюрата по труда в страната, в работни дни, информират от Агенцията.
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети