Правителството регламентира отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

DenNews.bg
04.07.2018
размер на текста:

Правителството регламентира ползването на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5 години. На днешното заседание бяха приети промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира ползването на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Новият вид отпуск беше въведен с изменения в Кодекса на труда, които влизат в сила на 1.07.2018 г.
С промените в наредбата се уреждат редът и условията на ползване, включително изискванията за представяне на удостоверителни документи, обстоятелствата за прекратяване и прехвърляне на права по отношение на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст и на допълнителния отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако след изтичане на отпуска в размер на 365 дни, детето не е навършило 2- годишна възраст.
Усъвършенства се и уредбата за сумираното изчисляване на работното време. Измененията целят преодоляване на констатираните при прилагането на наредбата проблеми. С тях ще се гарантират правата на работниците и служителите и на работодателите при сумирано изчисляване на работното време, като се въвежда еднакъв подход в трудовото и осигурителното законодателство при отчитане на отпуска за временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и се постига в максимална степен справедливост при заплащането в съответствие с реално положения труд.

Припомняме, че през март тази година депутатите приеха правото на отпуск на работещите жени, които осиновят дете до 5-годишна възраст.
Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът, със съгласие на осиновителката, може да се използва вместо нея от осиновителя, след изтичане на шест месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, когато работи по трудово правоотношение.
Когато осиновителят е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети