АКФ сезира прокуратурата за отдадена за ловен туризъм сграда в района на Езерата

DenNews.bg
30.07.2018
размер на текста:

Антикорупционен фонд (АКФ) сезира прокуратурата за сградата на горското стопанство над хижа "Седемте езера". Настоява се за извършване на проверка поради съмнения за нередности или нарушения на закона в процедура на Министъра на земеделието, храните и горите.

Сградата е дадена под наем като база за ловен туризъм, в територия в която е забранено ловуването.

От АКФ обясняват, че от направена справка в кадастрално-административната информационна система сграда "Рилски езера" с идентификатор 65365.210.91.9 не се намира на територията на дивечовъден участък "Паничище", а се намира на територията на Национален парк "Рила", като в кадастралната карта и регистър е посочено, че сградата има функционално предназначение курортна, туристическа сграда.

За несъответствие със закона при провеждане на процедурата навежда и факта, че съгласно Закон за лова и опазване на дивеча "Бази за ловен туризъм" са сгради и прилежащите към тях терени и инфраструктури, специализирани за нуждите на ловния туризъм. Също така Закон за защитените територии забранява дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове. Цитираните аргументи пораждат съмнения за законосъобразността, смятат от АКФ.

Вследствие на отговор на отправено от правния екип на АКФ заявление за достъп до обществена информация става ясно, че в резултат на проведен конкурс на 7 март е постъпило едно предложение за участие. Поради това, че предложението на единствения участник - "Кирил Янакиев - 72" ЕООД, отговаря на изискванията за редовност, е класиран на първо място и на 15 юни е сключен договор между "Югозападно държавно предприятие" ДП и "Кирил Янакиев - 72" ЕООД, по силата на който за срок от 15 години се отдава под наем база за ловен туризъм срещу съответна годишна наемна цена, като към момента на сключване на договора ловната база се предава с подписването на приемо-предавателен протокол.

В защита на обоснованата висока обществена чувствителност към теми, свързани с прозрачното управление на зони и обекти на територията на националните и природни паркове в страната, АКФ очаква Върховна административна прокуратутра да извърши обстойна проверка, да се съберат относими доказателства и да установи дали са налице извършени нарушения на закона.

Най-четено

Темите от "Сапарева баня"

Етикети