Увеличават с 1.80 лв. помощта за отопление за предстоящата зима

DenNews.bg
18.07.2018
размер на текста:

 През предстоящия отоплителен сезон месечният размер на целевата помощ за отопление ще бъде в размер на 74.83 лв.

Общият размер на помощта за целия отоплителен период 1 ноември 2018 година - 31 март 2019 година ще се увеличи на общо 374.15 лв.

Общата сума е с 9.05 лв. по-висока в сравнение с изплащаната през миналата зима

Новият размер на помощта е определена със заповед на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

Съгласно регулациите месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври на текущата календарна година.

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация за получаване на помощта е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление. Лицата и семействата също така трябва и да отговарят на условията, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Кандидатстващите за целева помощ могат да подават документи в дирекциите "Социално подпомагане" до 31 октомври 2018 година.

Заявленията се подават по настоящ адрес на кандидатите. Увеличението на пенсиите от 1 юли с 3.8% няма да да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

За миналия отоплителен сезон 2017-2018 година беше изплатена пусната енергийна помощ на 204 635 лица и семейства на обща стойност 74 323 833 лв., посочват още от пресслужабата на Министерството на труда и социалната политика.

Заявление-декларация за отпускането на целева помощ за отопление е достъпно на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети