Започва люта битка за смяна на пътните знаци- обществената поръчка е за 15 милиона лева

DenNews.bg
26.06.2018
размер на текста:

 Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за следващите 5 години. Настоящите договори с дружествата изтичат тази година.

 

 

Срокът за подаване на офертите от кандидатите е до 17:30 ч. на 30 юли 2018 г.

Обществената поръчка е в 6 обособени позиции по районите на планиране в страната:

Обособена позиция №1 – Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция №2 – Северен централен район, в който са областитете Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция №3 – Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция №4 – Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 без ДДС;
Обособена позиция №5 – Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 лв. без ДДС;
Обособена позиция №6 – Югозападен район, включващ областите: Благоеград, Перник, Кюстендил и София. Индикативната стойност на поръчката е 2 500 000 без ДДС.
Общата индикативна стойност на обществената поръчка за 6-те обособени позиции е 15 000 000 лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети