Интернет платформа помага на 7-класниците да изберат коя професия е подходяща за тях

DenNews.bg
08.05.2018
размер на текста:

Интернет платформа помага на 7-класниците да определят каква е подходящата професия за тях и каква кариерна ориентация да изберат при продължаването на образованието си. За това напомнят от Регионалното управление на образованието-Кюстендил.
На страниците на Национален портал за кариерно ориентиране на учениците http://orientirane.mon.bg, секция „Въпросници“, 7-класниците може да попълнят няколко въпросника за кариерно ориентиране, като следват инструкциите. В резултат ще получат доклад, в който може да намерят отговор на следните въпроси:
Каква е степента на насоченост на техните интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;
Информацията в получения доклад е строго конфиденциална и няма да бъде използвана от трети лица и за други нужди, освен за определяне на кариерната ориентация на учениците.
От РУО посочват още, че при допълнителни въпроси учениците и родителите могат да се обърнет към кариерните консултанти в Центъра за подкрепа за личностно развитие към ОДК – Кюстендил, находящ се на ул.„Цар Освободител“ №189 в областния град. 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети