Съдийка получи условна присъда за уреждане на дело

DenNews.bg
05.04.2018
размер на текста:

 По обвинителен акт на прокурор от Специализирано звено „Антикорупция“ – СГП, на 19.02.2018 г. Софийски градски съд призна за виновна подсъдимата АНЕЛИЯ PAШЕBA - съдия в Районен съд - Видин, в това, че в периода от 20.03.2009 г. до 27.04.2009 г. в гр.Видин в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - съдия в Районен съд - гр. Видин, нарушила служебните си задължения, визирани в чл.9, ал.1 от Закона за съдебната власт и от деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в увреждане на законосъобразното и нормалното протичане на съдопроизводството, сериозно накърняване на авторитета на съда и намаляване на доверието на обществото във функционирането на съдебната система - престъпление по чл.282, ал.2, вр. ал.1 от НК. Съдът наложи наказание лишаване от свобода за срок от 6 / шест/ месеца, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от три години.

В инкриминирания период от време съдия Рашева, в нарушение на служебните си задължения относно случайния избор съгласно чл. 9 ал.1 от ЗСВ е взела за разглеждане и решаване като съдия-докладчик искова молба с Вх. № 2802/2009 г. по описа на Районен съд - гр. Видин, която съгласно програмата за случаен избор е била разпределена на друг съдия - съдия-докладчик Даниел Димитров при РС- гр. Видин.

Ищец по молбата бил близък приятел на съдия Рашева, който преди това споделил с нея, че има да получава дадени от него пари на заем в размер на 1000 лева от друго лице, но при консултация с адвокати разбрал , че вземането му било погасено по давност. Съдия Рашева предложила на приятеля си да му помогне, като започнала да му дава консултации за отправяне на нотариална покана, а в последствие и за изготвяне на искова молба до Районен съд – Видин. Обещала на приятеля си и да реши лично делото. По изготвена по указания на съдия Рашева искова молба било образувано гр.д. № 484/2009 г. по описа на РС-гр.Видин. В нарушение на закона Рашева взела исковата молба, подменила протокола за случайно разпределение на делото и започнала да го разглежда. В периода на висящност на производството, синът на ответника по делото се разплатил с приятеля на Рашева, който поради това подал молба за прекратяване на производството и Рашева го прекратила.

Целта на подсъдимата съдия Рашева е била да се облагодетелства приятеля й с 1000 лева, което и постигнала, извършвайки престъпление по служба.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети