Кметът на Дупница обяви времето до 31 октомври за пожароопасен сезон

DenNews.bg
26.04.2018
размер на текста:

 Кметът на Дупница Методи Чимев обяви официално времето до 31 октомври за пожароопасен сезон на територията на общината. Със своя заповед градоначалникът забрани паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по малко от 100 м. от границите на горските територии.

Ето какво гласи останалата част от заповедта:

Н А Р Е Ж Д А М:


І. Да се създаде организация и се предприемат конкретни мерки за опазване на горския фонд в съответствие със Закона за горите и опазване на земеделските земи, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи:
- Кметовете и кметските наместници да създадат необходимата организация за недопускане паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, следжътвени остатъци и други площи със суха трева.
- В населените места, на които поземления фонд граничи с горския фонд да се организират дежурства през почивните дни от представителите на гасаческите групи по кметства, като се изготви график и се определят сигналите за оповестяване и мястото за събиране.
ІІІ.Да се проведе разяснителна работа сред населението при извършване на пролетното почистване в личните дворове и земеделските земи, паленето на горими отпадъци да става при стриктно съблюдаване на следните правила за пожарна безопасност:


 Да не се извършва паленето на горими отпадъци до сградите, горски масиви, слогове и крайпътни ивици;
 Да не се извършва палене на горими отпадъци при наличие на вятър;
 При необходимост от палене на горими отпадъци, огньовете да не се оставят без наблюдение и неизгасени;

 За всеки конкретен случай да се предвидят средства за гасене – съдове с вода, лопати и тупалки.
ІV. Да се извърши преглед на фактическата наличност на състава на гасаческите групи по кметства на общината:
 При настъпили промени да се направят необходимите попълнения на списъците с нови членове, като същите се запознаят със задълженията им в случай на пожар и мерките за безопасност.


 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети