НСИ: Доходите растат с 9,3%, разходите - с 13,2% в края на 2017 г.

DenNews.bg
15.02.2018
размер на текста:

 С 9.3% е нараснал общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие спрямо същото тримесечие на 2016 година. За периода октомври-декември 2017 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1 449 лв. и нарасва, съобщиха от Националния статистически институт.

От НСИ отчитат, че общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 368 лв. При разходите увеличението е с 13.2% спрямо същото тримесечие на 2016 година.

В общия доход най-много са приходите от работна заплата (53.9%), следвани от доходите от пенсии (26.2%), доходите от самостоятелна заетост (7.0%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.4%).

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят.

Доходът от работна заплата нараства от 715 на 781 лв. (с 9.2%).

Доходите от пенсии нарастват от 372 на 380 лв. (с 2.3%).

Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 79 на 102 лв. (с 29.6%).

Доходите от социални обезщетения и помощи остават без промяна - 49 лева.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.0%, а делът на дохода от натура е 1.0%.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 1 368 лв. и се увеличава с 13.2% спрямо същото тримесечие на 2016 година, отчитат от НСИ.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.0%), следвани от разходите за жилище (18.8%), данъци и социални осигуровки (12.2%) и транспорт и съобщения (10.5%).

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 376 на 424 лв. (с 12.5%).

Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 219 на 257 лв. (със 17.3%).

Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 129 на 143 лв. (с 10.5%).

Разходите за здравеопазване се увеличават от 67 на 74 лв. (с 10.8%).

Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 55 на 59 лв. (с 6.8%).

Разходите за облекло и обувки се увеличават от 54 на 57 лв. (с 4.1%).

Разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 48 на 47 лв. (с 1.6%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. се променя спрямо същото тримесечие на 2016 година.

Увеличение има в потреблението на хляб, месо, месни произведения, кисело мляко, зеленчуци, плодове и яйца.

Намалява консумацията на сирене и на картофи. Без промяна е потреблението на прясно мляко, зрял фасул и олио.

Данните са получени от тримесечното наблюдение на домакинските бюджети. Наблюдението е репрезентативно, като се използва случайна извадка от домакинства.

Обикновено домакинство образуват две или повече лица, които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си.

Домакинство е и едно лице, което живее самостоятелно, храни се отделно и има свой отделен бюджет.

Колективните домакинства не са обект на изучаване на домакинските бюджети, обясняват от НСИ.

Основните показатели за доходите, разходите и потреблението се оценяват тримесечно и годишно и се представят под формата на средни величини и относителни дялове.

Доходите на домакинствата в пари и натура включват доходите на всички членове на домакинството от работна заплата, пенсии, самостоятелна заетост, обезщетения за безработни, социални помощи и други. Включват се и други доходи, общи за домакинството, като регулярни или еднократни трансфери от други домакинства и продажби на имущество.

Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други.

Потреблението средно на лице от домакинство представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия и не включва консумацията в заведения за обществено хранене.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети