Инспекция по труда уреди правата на дупнишките шивачки

DenNews.bg
01.02.2018
размер на текста:

Работниците на обувния цех „А. М. Шуус“ в Дупница вече могат да започнат нова работа или да се регистрират в Бюрото по труда, за да получават обезщетение за безработица, след като трудовите им правоотношения с работодателя – италиански гражданин, бяха прекратени по законоустановения ред, считано от днес, 1 февруари. Благодарение на контролните органи на Инспекцията по труда беше осъществен контакт по телефон с новия управител на дружеството, също италиански гражданин, който беше убеден да пристигне в България, за да разпише заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения на работниците и служителите, както и оформените трудови книжки.
Докато се очакваше пристигането на управителя, служители на Инспекция по труда- Кюстендил консултираха работещите да подадат заявления за прекратяване на трудовите правоотношения на основание забавени възнаграждения. Самото прекратяване дава възможност на лицата да започнат нова работа, а основанието, на което трудовото им правоотношение е прекратено, им гарантира право на обезщетения за безработица в пълен размер. Контролните органи на Инспекцията съдействаха също да бъдат подготвени необходимите документи на работещите за прекратяване на трудовите им правоотношения, които впоследствие да бъдат разписани от управителя.
Инспекцията по труда продължава да следи случая, с цел събиране на годни доказателства, за да бъде входирана на по-късен етап в съда искова молба за откриване производство по несъстоятелност. След вписване на решението на съда за откриване на такова бившите работници ще придобият право да получат неизплатените си възнаграждения и обезщетения от Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност. ИА ГИТ получава правомощие да инициира откриване на производство по несъстоятелност от 31.03.2018 г.

Към момента е установено, че работодателят дължи на работниците и служителите възнаграждения за месец ноември. Днес, 01.02.2018 г., стават изискуеми дължимите възнаграждения за месец декември, поради което контролните органи на Инспекцията стартират нова проверка. Работниците и служителите имат право на възнаграждение и за месец януари, тъй като престоят не е бил по тяхна вина. Инспекторите по труда предприемат мерки в рамките на своята компетентност, като дават задължителни за изпълнение предписания за изплащане на дължими възнаграждения. На работодателя е потърсена административнонаказателна отговорност за задълженията за месец ноември. Такава ще бъде потърсена за неизпълнени предписания, както и за установени забавяния за други периоди, съобщиха от Главна инспекция по труда.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети