МОН провери как четат шестокласниците

DenNews.bg
07.11.2018
размер на текста:

Днес се проведе външно оценяване на четивната грамотност сред шестокласниците, съобщиха от Министерството на образованието и науката. За разлика от националните външни оценявания, които обхващат всички ученици от VI клас, това се основава на представителна извадка от около 5820 ученици от 202 училища и се провежда в рамките на 1 учебен час.

Целта е да се анализират уменията на учениците в VІ клас да работят с различни текстове. Получените резултати няма да влияят върху срочния успех на учениците, а ще бъдат използвани за мониторинг на образователния процес, за да се подобри качеството му.

Външното оценяване се проведе чрез когнитивен тест от 21 задачи върху три различни по формат и вид текстове. 15 от задачите са с избираем отговор, а 6 - с кратък свободен отговор. Максималният брой точки е 30, но учениците няма да получават оценки.

Тестовите задачи са разработени по такъв начин, че да измерват постиженията на учениците на различните когнитивни равнища: намиране и извличане на информация, обобщаване и тълкуване и анализ и оценка.

Регионалните управления на образованието и училищата ще могат да разработят политики за преодоляване на съществуващите дефицити. Анализът ще очертае профила на постиженията на учениците по няколко критерия: демонстрираните когнитивни равнища, уменията за работа с различни по формат и по вид текстове, както и постиженията в работата върху различните видове задачи.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети