Кметът на община Бобошево насрочи публичното обсъждане на бюджета за 2018-а година

DenNews.bg
05.01.2018
размер на текста:

Кметът на община Бобошево Крум Маринов кани гражданите на публичното обсъждане на проектобюджета за 2018-а година, който ще се състои на 11-иянуари от 11ч. в сградата на общинска администрация в заседателната зала на 3-ия етаж.

На публичното обсъждане ще се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2018 г., а придъстващите граждани ще имат ъзможност да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общински съвет – Бобошево.

Становища и предложения по проекта за общинския бюджет могат да се изпращат на електронния адрес на общината: obst_boboshevo@mail.bg, могат да се предоставят писмено в деловодството на община Бобошево, партер ЦИОГ, както и в деня на самото публично обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Бобошево www.obshtina-boboshevo.eu, в раздел “Бюджет”.

Съгласно Закона за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 г., публичното обсъждане продължава да е задължителен етап при формиране и приемане на бюджета.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети