101 разрешения за строеж са издадени от община Дупница през 2017-а година

DenNews.bg
24.01.2018
размер на текста:

 101 са издадените разрешения за строеж през 2017 година в община Дупница. В същото време приключилите строителни дейности за същия период са 78 и са вписани в регистъра на техническите паспорти. 132 пък са разгледаните и одобрени инвестиционни проекти, по които предстои издаването на разрешение за строеж. а други 101 са съгласуваните идейни инвестиционни проекти. 778 са издадените скици за недвижими имоти. 31 са одобрените подробни устройствени планове, а 11 са дадените разрешения за изработване на ПУП.
27 са съставените констативни протокола от извършени проверки за премахване, поправяне или заздравяване на сгради и строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване. Някои са изпълнили предписанията, а други са на последващ етап за финансова санкция

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети