Предупреждават за изключително висока пожарна опасност

DenNews.bg
07.08.2017
размер на текста:

Изключително висока е пожарната опасност. Заради високите температури и сухото време, изсъхналата растителност и вятърът благоприятстват възникването на пожари и повишават пожарната опасност. Фронтът на разпространение на горските и полски пожари често променя посоката си, развива се на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за пожарогасителните екипите и техниката . Гасенето и ликвидирането на пожарите изискват значителни човешки сили и средства.
20 пожара са гасени през работните дни на миналата седмица в Кюстендилска област. Пет от тях са нанесли материални загуби - унищожени са 10 дка смесена гора , 6 дка овощна градина , 10 кв.м покривна конструкция на навес и два автомобила. От пожарите без нанесени материални загуби са засегнати общо 106 дка сухи треви, храсти и лесонепригодни площи.
От ОД МВР-Кюстендил обръщат внимание на гражданите да не подценяват причините за възникването на пожари. Най-често това е човешката небрежност. Изсъхналите листа и треви са леснозапалими дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие. Повишена пожарна опасност крие и небрежното хвърляне на незагасени цигари, това може да е пагубно за значителна част от горските и земеделски територии. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите, с които преминавате покрай или през горските и полски територии. За да предотвратим възникването на пожари, трябва да се спазват следните правила за безопасност:
Не палете огън в близките дни! Не ползвайте други източници с открит огън - горелки, инструменти, хвърлящи искри!
В гората, в земеделски имоти и дворни места, ако палите огън, това да е на специално устроени и обозначени места.
Преди да запалите огън, се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване.
Подгответе подръчни средства за гасене при възникване на пожар.
Никога не палете огън при наличие на вятър – той може да разнесе искри и топли частици на големи разстояния.
В личните дворове палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода, тупалки и др.).
Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!
Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
Запаленият в сухи треви огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, полски и горски територии.
При възникнал пожар незабавно звънете на тел. 112.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети