Общините взимат допълнителни трансфери за развитие на образованието и стипендии

DenNews.bg
16.08.2017
размер на текста:

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери от бюджета на Министерство на образованието и науката по бюджетите на общините за финансово осигуряване на две национални програми за развитие на образованието.
По Националната програма „Без свободен час” с 1 019 741 лв. се финансират взети учебни часове от учители, които са замествали свои колеги в задължителното предучилищно и училищно образование, както и в трета и четвърта подготвителна възрастова група на детските градини.

Други 14 928 427 лв. са осигурени на общините по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”. Средствата са разпределени на базата на постъпили заявления от общинските училища, детски градини, ученически общежития и регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование. Те са за изплащане на обезщетения при намаляване числеността на персонала в резултат на промяна в структурата на образователните институции, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.


На днешното си заседание правителството одобри и допълнителни трансфери от бюджета на МОН по бюджетите на общини в размер на 1 561 475 лв.
Средствата се осигуряват за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Разпределени са на база на постигнатото от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика, като условията и редът за това са определени със заповед на министъра на образованието и науката. Целта е да се даде възможност на най-добре представилите се на държавните зрелостни изпити училища да провеждат политики за повишаване на качеството на образованието.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети