Съдът отмени общинска глоба на наглия кравар от Самораново

DenNews.bg
15.08.2017
размер на текста:

Районен съд-Дупница отмени глоба от 100 лв., наложена от община Дупница на животновъда Борис Дотин от Самораново, сдобил се с прякора наглия кравар, заради това, че животните му пасат и се разхождат из улиците и места за отдих в селото.
Отменената от съда глоба е по наказателно постановление от 20 октомври миналата година, подписано от зам.-кмета Крум Милев и отнасящо се за това, че Дотин отглежда повече от допустимите по наредба брой животни. Постановлението е издадено след проверка на общински служители, при която е установено, че на Дотин отглежда крави и телета в нарушение на чл. 8 от Наредбата за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница.
При връчването на акта Дотин е отразил в графата за обяснения и възражения, че това е пореден административен рекет, натиск и изнудване от страна на кмета на Дупница
Въз основа на съставения акт, на собственика на животните е съставено наказателно постановление, в което в посочено, че на лицето са направени предписания с Констативен протокол № 1/04.08.2016 г. за привеждане броя селскостопански животни, съгласно изискванията за допустими норми, посочени в Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница, които е следвало да изпълни в 30 дневен срок. На 07.10.2016 г. е извършена последваща проверка, от която е установено, че предписанията не са изпълнени, с което е нарушил разпоредбата на чл. 8 от Наредба за отглеждане на домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Дупница, за което му е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 (сто) лв.
В хода на съдебното следствие е установено, че има няколко процесуални нарушения в съставения на Дотин акт, а имено не е посочено кога е извършено нарушението, липсва описание на нарушението и обстоятелствата, при които последното е извършено. Не става ясно и на коя дата е прието, че е извършено нарушението- датата на съставяне на констативен протокол- 04.08.2016 г. или датата на извършената последваща проверка- 07.10.2016 г.
Наказателното постановление пък е издадено ден след съставянето на акта, което е лишило санкционирания да предприеме предвидените от закона действия.
Съдът приема, че процесуални нарушения са съществени да довели до ограничаване правото на защита на Дотин, който не може да разбере в какво точно е обвинен, за да реализира правото си на защита в пълен обем.
Районен съд отменя наказателното постановление като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Кюстендил

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети