Намериха в Италия собственика на фирма „Абонданца“, оставила без заплати шивачки от Дупница

DenNews.bg
17.05.2017
размер на текста:

Контролните органи на Инспекцията по труда в Италия са издирили собственика на позиционираната в Дупница фирма „Абонданца“ ЕООД, който дължи по две заплати на свои бивши работници, и са му връчили призовка за явяване в дирекцията Инспекцията по труда в България. Това става ясно от обратна разписка, получена в ИА ГИТ.
Инспекцията в Италия беше сезирана от българските си колеги чрез Информационната система за вътрешния пазар (ИМИ) на Европейския съюз, след като в рамките на осъществения контрол инспекторите по труда на ИА ГИТ не успяха да осъществят контакт със собственика на „Абонданца“ ЕООД – италиански гражданин, на територията на България. На фона на повишаващата се мобилност както на работната сила, така и на работодателите, оказаното съдействие е доказателство, че системата за обмен на информация и сътрудничество работи. Това пък е условие за повишаване ефективността на контрола на инспекциите по труда на държавите от ЕС.
Макар, че лицето не се яви на указаната дата, връчването на призовката доказва, че ИА ГИТ е предприела всички мерки в рамките на своята компетентност, за да информира лицето за стартиралото административнонаказателно производство. Това е и опция да продължи търсенето на административнонаказателна отговорност, включително за неоказано съдействие, за което санкцията е 20 000 лв.
До момента на собственика на „Абонданца“ ЕООД, което вече не развива дейност, са издадени 12 броя актове за установяване на административно нарушение, като са спазени разпоредбите на закона, които позволяват това да стане неприсъствено. В сила са влезли и 12 наказателни постановления на обща стойност 60 000 лв., които са дадени за събиране на Националната агенция за приходите.
Случаят „Абонданца“ доби популярност след протестите на бивши работнички на дружеството в Дупница за начислени, но неизплатени заплати за месеците август и септември 2016 г. Контролните органи на Инспекцията по труда извършват проверка веднага след получаването на сигнал, но междувременно фирмата е прехвърлена на италиански гражданин. Опитите да бъде осъществен контакт с него, за да му бъде потърсена административнонаказателна отговорност се оказаха безуспешни. Това наложи търсенето на съдействие от Инспекцията по труда за издирването му, паралелно с налагане на санкции без присъствието на лицето, за което има определен специален законодателен ред.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети