Чимев забрани паленето на огън на по-малко от 100 метра от горски масиви

DenNews.bg
04.04.2017
размер на текста:

 Във връзка с обявения пожараоопасен сезон в горите на територията на община Дупница, който е до 30 октомври 2017 г., кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев издаде заповед, с която се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по малко от 100 м. от границите на горските територии. Кметовете и кметските наместници да създадат необходимата организация за недопускане паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, следжътвени остатъци и други площи със суха трева. В населените места, на които поземления фонд граничи с горския фонд да се организират дежурства през почивните дни от представителите на гасаческите групи по кметства, като се изготви график и се определят сигналите за оповестяване и мястото за събиране. Ще се проведе разяснителна работа сред населението при извършване на пролетното почистване в личните дворове и земеделските земи. Паленето на горими отпадъци пък трябва да става при стриктно съблюдаване на правилата за пожарна безопасност, а именно да не се извършва паленето на горими отпадъци до сградите, горски масиви, слогове и крайпътни ивици, да не се извършва палене при наличие на вятър, при необходимост от палене на горими отпадъци, огньовете да не се оставят без наблюдение и неизгасени, като за всеки конкретен случай да се предвидят средства за гасене – съдове с вода, лопати и тупалки.
Ще се извърши преглед на фактическата наличност на състава на гасаческите групи по кметства, като при настъпили промени да се направят необходимите попълнения на списъците с нови членове.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети