Болничен шеф отива на съд заради сляпото му доверие към главната счетоводителка

DenNews.bg
10.02.2017
размер на текста:

  Бивш директор на филиала на Специализирани болници за рехабилитация предаден на съд за неизпълнение на служебните си задължения
Окръжна прокуратура – Монтана предаде на съд А. Савов, обвинен в извършване на престъпление по чл. 219, ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Обвиняемият Савов в периода 01.02.2010 г. до 02.09.2013 г. заемал длъжността директор на филиала в гр. Вършец на „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс“ ЕАД гр. София.
„СБР – НК“ ЕАД е акционерно дружество с държавно имущество, като едноличен собственик на неговия капитал е Министерството на здравеопазването. Филиалът на търговското дружество във Вършец е със 100% държавно участие и е „организация от публичния сектор“ по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
С оглед служебните си задължения Савов, като директор на филиала, следвало да създаде организация и система за вътрешен финансов контрол, да прилага нормативната уредба за оперативното управление, да извършва контрол по нейното прилагане и като цяло да управлява по законосъобразен начин финансовите и материалните ресурси на филиала. Въпреки това той не осъществил контрол върху дейността на отговорния счетоводител на филиала – Д. Витанова, а изцяло се доверил на нея. Обвиняемият издал заповеди, с които определил като подотчетни лица себе си (като директор на филиала) и отговорния счетоводител, без да се съобрази, че самият той и Витанова са с контролни функции и съгласно „системата за двоен подпис“ и утвърдената финансово-счетоводна дейност не могат да бъдат подотчетни лица и да получават служебен аванс от касата на филиала. По този начин Савов допуснал Витанова да съвместява няколко функции на отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол. Фактически той предоставил част от правомощията си като директор на отговорния счетоводител.
Витанова се възползвала от това и вместо да контролира финансите на филиала, започнала неправомерно да получава служебни аванси от касата на дружеството, както и да допуска такива аванси да бъдат предоставяни и на други подотчетни лица.
Тези парични средства не били отчитани, а били разходвани без наличие на първични документи и посредством неистински фактури за удостоверяване на разходи. По този начин част от подотчетните лица присвоявали получените като аванс суми и причинявали вреда на ръководения от Савов филиал.
Изготвената по делото счетоводна експертиза установява, че за времето на неговото управление на „СБР – НК“ ЕАД гр. Вършец размерът на присвоените суми възлиза на 45 313,85 лв.
През 2013 г. въз основа на заповед на изпълнителния директор на „СБР – НК“ ЕАД била извършена цялостна проверка на филиала във Вършец, при която били констатирани множество нарушения. Същевременно касиерът на филиала подал сигнал до МВР, Районна прокуратура – Берковица и „СБР – НК“ ЕАД с данни за случващото.
След проверка, извършена от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР – Монтана, с постановление на Окръжна прокуратура – Монтана било образувано досъдебно производство.
Извършеното от обвиняемия Савов деяние представлява престъпление против стопанството, изразяващо се в неполагане на достатъчно грижи за възложената работа и неизпълнение на служебни задължения от длъжностно лице, от което последвали значителни щети за „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс” ЕАД гр. София.
Материалите по делото, касаещи престъпната дейност на Д. Витанова и други подотчетни лица, са отделени в друго досъдебно производство, което се наблюдава от Районна прокуратура – Берковица.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети