ТЕЦ "Бобов дол" е зауствал отпадни води в река Разметаница, установи проверка на РИОСВ-Перник

DenNews.bg
04.12.2017
размер на текста:

 При съвместна проверка на БДЗБР и РИОСВ – Перник на участък от река Разметаница, след село Големо село, по посока на течението ѝ, до площадката на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД е установено нерегламентирано заустване на шламови води от производствената дейност на електроцентралата вследствие на възникнала аварийна ситуация. Дружеството не е уведомило компетентните органи, съгласно условие в комплексно разрешително № 45- Н3/2015 г., издадено на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД от изпълнителния директор на ИАОС, за което РИОСВ – Перник ще предприеме административно наказателни мерки.

Проверката е извършена във връзка с подаден сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ – Перник. Констатираното заустване е различно от заустваните води, съгласно цитираното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ и е нерегламентирано.

За установеното нарушение, а именно ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на отпадъчни води без наличие на разрешително издадено по реда на Закона за водите, БДЗБР ще предприеме законовите действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност от ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД , съгласно разпоредбите на цитирания закон.

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети