Всеки ден ще вдигат контейнерите в жк „Бистрица“ и центъра на Дупница

DenNews.bg
07.11.2017
размер на текста:

Със своя заповед кметът на община Дупница Методи Чимев определи границите на районите и вида на предлаганите услуги за третиране на твърди битови отпадъци за периода 1 януари 2018г. – 31 декември 2018 година. Ще бъде организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – за имотите, намиращи се в регулационните и извън регулационни граници, на териториите, на които са разположени съдове за събиране на битов отпадък, на следните населени места: Дупница и селата – Бистрица, Самораново, Яхиново, Крайници, Червен брег, Джерман, Пиперево, Блатино, Тополница, Дяково, Кременик, Баланово, Палатово, Крайни дол, Делян и Грамаде.
Определена бе и честотата на сметоизвозване, като извозването на битов отпадък за Дупница на съдове тип "Бобър" за централна градска част и жк Бистрица – 365 пъти годишно, а за останалата част на града – средна честота на сметосъбиране и извозване ще бъде 104 пъти годишно. За съдовете тип "Мева" – честота на сметосъбиране и сметоизвозване – 52 пъти годишно. Извозването на битов отпадък за селата ще бъде 52 пъти годишно.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети