Община Бобошево пусна онлайн анкета за качеството на административното обслужване

DenNews.bg
23.11.2017
размер на текста:

Община Бобошево пусна онлайн анкетна карта за качеството на административното обслужване. 

Ето какво съдържа тя:

Вашето мнение е важно за нас. Ще сме Ви благодарни, ако го споделите чрез попълване на тази анонимна анкетна карта. Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим нашата работа и обслужването на клиентите. Попълнената анкета предайте на гишето за обслужване, пуснете в кутията за мнения или, ако е в електронен вид, изпратете на адрес:
obst_boboshevo@mail.bg

Предпочетения от Вас отговор отбележете с X.

Благодарим Ви предварително за участието в анкетата!

I. Достъп до информация
Лесно ли се намира информация за услугите извършвани от община Бобошево?
 да
 не
 не мога да преценя
По какъв начин ползвахте информация за предоставяните услуги?
 чрез обслужващите служителите/лично/
 чрез информационните табла
 чрез интернет сайта
 по друг начин

II. Качество на информацията
Получената информация и обяснения, които дават служителите са:
- ясни и лесно разбираеми да  не 
- точни да  не 
- пълни да  не 

IІІ. Отношение на служителите
Служителите от Центъра за услуги и информация на гражданите са се отнесли към Вас:
- вежливо и с уважение да  не 
- формално и нелюбезно да  не 
- с разбиране на проблема да  не 

ІV. Качество на обслужването
Посочените срокове за изпълнение на услугата спазват ли се?
 да
 не
Служителите, които Ви обслужват достатъчно компетентни ли са?
 да
 не
Доволни ли сте от бързината, с която Ви обслужват?
 да
 не
V. Корупционни практики
Според Вас има ли прояви на корупция в общината?
 да
 не
Кое според Вас създава условия за корупция ?
 усложнени процедури при подаване на документи
 създаването на формални пречки от страна на служители
 друго мнение/моля посочете/………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
VI. Приоритети за подобрения
Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
 достъп до информация;
 качество на предоставяната информация;
 отношение на служителите към клиента;
 качество на обслужването;
 борба с корупцията.

Други препоръки за подобряване на административното обслужване в община Бобошево:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................


Дата: .........................

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети