Прокуратурата хвана в крачка кметове за незаконни строителни разрешителни

DenNews.bg
01.11.2017
размер на текста:

 Върховна административна прокуратура разкри редица случаи на незаконосъобразни норми в наредби, приети от общински съвети, с които се допуска да се учредява право на строеж, на надстрояване и/или пристрояване на сгради само със заповед от кмета на общината, без решение на общинския съвет, вкл. да се издават само заповед или анекс от кмета при промяна в обема/параметрите на тези права.

С посочените разрешения се нарушават чл.37 и чл.38 от Закона за общинската собственост, според които решението на общинския съвет е условие за извършване на разпоредителните действия по учредяване на право на строеж, на надстрояване и/или на пристрояване. Изключенията, които законодателят допуска касаят единствено приложимият ред /с или без търг или конкурс/ и безвъзмездността на предоставеното право.

На тази основа от ВАП е организирана проверка за законност, при която от териториалните прокуратури са издирени конкретни заповеди на общински кметове, издадени след 1.01.2015 г., с които се извършват незаконосъобразни разпоредителни действия от посочения вид с имоти - общинска собственост.

Най-голям брой на заповеди, подлежащи на протест са разкрити в община гр. Добрич /27 бр./, община гр. Перник /25 бр./, Столична община /16 бр./, община гр. Девин /13 бр./, община гр. Шумен /11 бр./, община гр. Кърджали /10 бр./, община с. Гърмен /9 бр./ и др.

До настоящия момент във ВАП са получени данни за проверени повече от 1191 административни акта, като 173 от тях следва да се оспорят пред съда.

В този брой се включват и незаконосъобразни разпоредби в подзаконови актове, действащи на териториите на общини гр. Шумен, гр. Велики Преслав, гр. Смядово, с. Хитрино, гр. Хасково, гр. Кърджали, гр. Момчилград, гр. Джебел, гр. Перник, гр. Вършец, гр. Велико Търново с. Гърмен, Столична община, като някои от тях са установени от ВАП в предходен момент.

Според организацията, създадена от ВАП след приключването на съдебноадминистративните производства с влезли в сила съдебни актове във всички случаи на обявена нищожност на оспорените заповеди предстои да се сезира местния орган на власт, доколкото прокуратурата няма законоустановени правомощия да атакува пред съда договори, сключени въз основа на правноневалидни административни актове.

Ефектът от проверката се изразява в отстраняване на случаите на незаконосъобразно разпореждане с общинска собственост без решение на общински съвет с цел спазване на целта на закона, който въвежда засилена защита на обектите ѝ.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети