Пожарната съветва как да опазим живота и имуществото си през отоплителния сезон

DenNews.bg
13.10.2017
размер на текста:

Преди започване на отоплителния сезон Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението–Кюстендил, отново напомня някои от основните правила при експлоатацията на отоплителните уреди:
Не допускайте използването на самоделни отоплителни уреди на твърди горива.
Под печките за твърдо гориво осигурете негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 50 см и 25 см встрани, с борд 1см.
Разстоянието от печката и димоотводните тръби до горими предмети, конструктивни елементи и стенни покрития не трябва да е по-малко от 50 см.
Проверете стабилно ли са укрепени димоотводните тръби. Прогорели /пробити/ такива, незабавно се подменят с нови.
Осигурете ревизионните отвори към комина със стандартно изработени ламаринени розетки.
Ревизирайте комините които ще експлоатирате през зимата – те се изграждат задължително от негорими материали. Металните комини разположете на разстояние не по –малко от 30 см. от горими материали. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията. Ако не сте почистили комините от налепи и сажди, направете го веднага. Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат. Комините трябва да са плътно измазани.
Печките никога не палете с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и не зареждайте с гориво от вечерта за другия ден, печките на твърдо гориво.
Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.
Съхранявайте горивата в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.

ВНИМАНИЕ:

Ако не сте почистили комина, почистете комина и кюнците от натрупани сажди и отлагания по механичен начин – не използвайте горими и леснозапалими вещества и материали!
Ако вече се отоплявате и не сте го направили:
НАПРАВЕТЕ ГО ВЕДНАГА!

Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на вас и близките ви хора.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети