Публичното обсъждане на Бюджет 2017 на община Бобошево ще бъде на 10-и януари

DenNews.bg
04.01.2017
размер на текста:

 Публичното обсъждане на проекта на Бюджет 2017 год. на община Бобошево ще бъде на 10.01.2017 г. /вторник/ от 11:00 ч. в малката зала на НЧ “Лоза-1870” – гр. Бобошево

Целта на публичното обсъждане е да се представят годишните цели, приоритетите, намеренията за развитие на общината и тяхното финансово изражение в проекта за бюджет през 2017 г. и да се даде възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма.

За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет – Бобошево.

Становища и предложения по проекта за общинския бюджет могат да се изпращат и на електронния адрес на общината: obst_boboshevo@mail.bg, както и да се предоставят писмено в деловодството на община Бобошево, партер ЦИОГ, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Бобошево www.obshtina-boboshevo.eu, в раздел “Бюджет”.

Съгласно Закона за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 г., публичното обсъждане продължава да е задължителен етап при формиране и приемане на бюджета.

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети