От утре природният газ поскъпва с 2%

DenNews.bg
30.09.2016
размер на текста:

 На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за ІV-то тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. Тъй като към момента, на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

С решението на КЕВР, считано от 1 октомври 2016 г., се утвърждава цена на природния газ, по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в размер на 286,60 лв./1000 куб. м., или 30.80 лв./MWh, без акциз и ДДС. Новата цена на природния газ е с 1,97 % по-висока от досегашната за ІІІ-то тримесечие на годината, като увеличението е с 5,52 лв./1000 куб. м.. Към цената за IV-то тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ, се добавя цена за пренос на природен газ по газопреносна мрежа ниско налягане в размер на 7.72 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), утвърдена с Решение № Ц-10 от 25.06.2003 г. на Комисията. По този начин крайната цена за IV-то тримесечие на 2016 г, по която общественият доставчик следва да продава природен газ на клиентите, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, е в размер на 294.32 лв./1000 nm3 или 31.63 лв./MWh (без акциз и ДДС).

Решението на регулатора за цената на природния газ е прието въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно разпоредбите на чл. 17 от Наредба №2/19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. В съответствие с нормативните изисквания за публичност и прозрачност на дейността на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора и бе

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети